You are currently viewing Nowy inkubator przedsiębiorczości

Nowy inkubator przedsiębiorczości

Ruszył inkubator Science2Business

Biotechnologia i telemedycyna, energia odnawialna oraz technologie informatyczne i mobilne ? to branże, w jakich działa nowo otwarty, największy polski inkubator innowacyjności Science2Business. Służy on pomocą polskim naukowcom, inżynierom i pomysłodawcom w komercjalizacji pomysłów, ochronie własności intelektualnej, a także budowaniu firm, które mają czerpać zyski z innowacji.

Inkubator innowacyjności Science2Business funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Do inkubatora mogą zgłaszać się pomysłodawcy z całego kraju. Science2Business współpracuje bezpośrednio z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego; Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku; Politechniką Warszawską, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

? Science2Business wypełnia tzw. lukę kapitałową. Stanowi pierwsze, najistotniejsze ogniwo w łańcuchu finansowania „od pomysłu do przemysłu”. Chcemy udowodnić, że nowatorskie rozwiązania i zyski z ich komercjalizacji mogą pozostawać w Polsce, a nie wyjeżdżać z kraju, czasem oddane za ułamek ich wartości. Rolą inkubatora jest pobudzenie szerokiej grupy naukowców, inżynierów i pomysłodawców, a także przedstawicieli biznesu do rozwoju innowacyjnych technologii, budowania na ich bazie dochodowych firm ? powiedział Krzysztof Czaplicki, dyrektor ds. biotechnologii Science2Business.

Wsparcie, które Science2Business oferuje naukowcom i pomysłodawcom, to m.in. ocena możliwości komercjalizacji pomysłów i ich potencjału rynkowego, a także ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Autorzy innowacji mają dostęp do infrastruktury umożliwiającej testy i tworzenie prototypów oraz do sieci ekspertów branżowych. Istotną pomocą jest również tworzona w ramach inkubatora strategia komercjalizacji i wdrożenia poszczególnych projektów, a co za tym idzie wsparcie przy tworzeniu i zarządzaniu firmami wprowadzającymi innowacje na rynek. Firmy powstałe wokół pomysłów zgłoszonych do inkubatora mają szansę na dofinansowanie w kwocie do 200 tys. euro, a także pomoc w pozyskiwania dalszych funduszy.

Dodaj komentarz