Kasa fiskalna

Generalnie wszyscy podatnicy są zobowiązani do ewidencji sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej; są jednak wyjątki:

Zwolnienie ze względu na obroty

Podatnicy, których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekracza w danym roku 20.000 zł są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy.
Podatnicy rozpoczynający działalność w danym roku liczą powyższy limit proporcjonalnie.

Zwolnienie podmiotowe

Ponadto zwolnieni z obowiązku posiadania kasy są podatnicy wykonujący czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Nie przepisujemy treści tego załącznika, tylko  zamieszczamy odnośnik:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,5100,,20210101,rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-28122018-r-w-sprawie.html#PrzejdzDo_za%C5%82%C4%85cznik

Zwolnienie dotyczące szczególnych czynności

Podatnicy świadczący usługi i dokonujący dostaw wysyłkowo mogą nie instalować kas fiskalnych o ile zapłata w całości będzie wykonana w postaci bezgotówkowej. Jeśli jednak mamy tutaj przekroczony limit, to musimy pamiętać, że każda sprzedaż gotówkowa będzie wymagała kasy

Nie jest wymagane stosowanie kas fiskalnych w automatach sprzedażowych

Nie wymaga stosowania kasy fiskalnej sprzedaż środków trwałych (majątku firmy), o ile sprzedaż jest udokumentowana fakturą.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej od pierwszej sprzedaży

Niezależnie od wielkości obrotów zwolnienie ze stosowania kas nie obowiązuje w przypadku dostawy:

 • gazu płynnego
 • części do silników
 • silników do napędu pojazdów i motocykli
 • nadwozi do pojazdów silnikowych
 • przyczep i naczep i ich części
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
 • silników spalinowych
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • sprzętu fotograficznego
 • wyrobów z metali szlachetnych
 • nośników cyfrowych
 • paliw silnikowych
 • wyrobów tytoniowych
 • perfum i wód toaletowych

oraz w przypadku świadczenia usług:

 • przewozów pasażerskich
 • przewozów taksówkami
 • naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów
 • w zakresie badań technicznych pojazdów
 • prawniczych i doradztwa podatkowego
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
 • w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe

Utrata zwolnienia

W przypadku utraty zwolnienia podatnik ma obowiązek instalacji kasy w ciągu 2 kolejnych miesięcy po miesiącu w którym przekroczył limit obrotu.

Działalność nierejestrowana

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wpływa na zmiany obowiązku stosowania kas fiskalnych. Obowiązują te same limity i warunki

Podatnicy zwolnieni z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT podlegają pod kasy fiskalne na tych samych zasadach co pozostałe podmioty gospodarcze

Czy można ponownie „być zwolnionym” z kasy?

Nie. Jeżeli podmiot został objęty obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej, to jest to obowiązek „na zawsze”. Likwidacja działalności gospodarczej lub zmniejszenie obrotu nie powodują likwidacji obowiązku. Osoba która miała kasę fiskalną i zakłada po raz kolejny działalność, musi ją mieć od początku prowadzenia działalności

Pełen tekst rozporządzenia w sprawie kas:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,5100,,20210101,rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-28122018-r-w-sprawie.html#PrzejdzDo_za%C5%82%C4%85cznik