VAT nie VAT

Zasadniczo podmioty rozpoczynające, czy prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione z podatku
VAT. Jeśli w danym roku ich sprzedaż nie przekroczy 200 tys zł nie mają obowiązku rejestracji do VAT; dla rozpoczynających działalność limit liczy się proporcjonalnie.
Do limitu nie wlicza się m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży środków trwałych firmy.

VAT obowiązkowy

Jednak niektóre czynności wymuszają konieczność rejestracji jeszcze przed pierwszą transakcją, niezależnie od wielkości sprzedaży:

 • wyrobów (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji),
 • terenów budowlanych,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),
 • nowych środków transportu,
 • sprzedaży wysyłkowej:
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych,
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • urządzeń elektrycznych i maszyn oraz urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
  • pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  • motocykli,
 • usług prawniczych,
 • usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
 • usług jubilerskich,
 • usług ściągania długów, w tym factoringu.

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie to obowiązuje niezależnie od wielkości sprzedaży. Katalog czynności zwolnionych znajduje się w art. 43 ust.1 ustawy o VAT. Najważniejsze z nich to:

 • usługi medyczne,
 • usługi finansowe,
 • usługi edukacyjne.