Biała lista podatników VAT

Transakcje między przedsiębiorcami powyżej limitu gotówkowego (obecnie 15 tys zł) muszą być dokonywane przelewem. Jeśli przedsiębiorca, któremu płacisz jest podatnikiem VAT, to powinny być dokonane na konto firmowe znajdujące się na „białej liście” podatników VAT. Jest to wykaz zawierający rachunki zgłoszone do urzędu skarbowego. Wykaz można sprawdzić tutaj: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka Jeśli się pomylimy i zapłacimy na rachunek nie będący na białej liście, to należy ten fakt zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni na druku ZAW-NR