Witamy w naszym biurze

Nie czekaj zadzwoń i sprawdź co mamy przygotowane dla Twojej firmy. Wszyscy nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Oferujemy: prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów,ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego, rozliczenia pracowników i zleceniodawców, rozliczenia z ZUS i urzędami skarbowymi

Dla rozpoczynających

Osoby właśnie planujące założenie własnej firmy, które zdecydowały sie na skorzystanie z naszych usług będą mogły skorzystać z naszej pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej. Więcej...

Nasz adres

ul. Jana Brzechwy 87 51 - 141 Wrocław Telefon: 0-603-836-663 E-mail: info@ekonomicus.com.pl
Zobacz na mapie

Dzwoń

Masz pytania, wątpliwości, ile zapłacisz ? Nie czekaj !

Telefon: 0-603-836-663

Promocja !

Dzięki współpracy z prawnikami,tłumaczami, firmami internetowymi dla naszych klientów mamy specjalne oferty ! Sprawdź

Zmiany w zwolnieniu VAT 2010-2011

Od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie ulega kwota obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.

Ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666) podwyższone zostały limity obrotu uprawniające do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w kolejnych latach.
Od dnia 1 stycznia dla 2010 r. kwota limitu obrotu, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 100.000 zł, a od dnia 1 stycznia 2011 r. – 150.000 zł. Do końca 2009 r. kwota ta wynosi 50.000 zł.

Przepisy przejściowe tej noweli pozwalają na skorzystanie w kolejnym roku ze zwolnienia podmiotowego podatnikom, którzy przekroczyli w danym roku ?stary? limit, ale nie przekroczyli ?nowego? limitu (nie znajdzie zatem w tym przypadku zastosowania art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi o tym, że podatnik który utraci prawo do zwolnienia, np. w związku z przekroczeniem określonego pułapu wartości sprzedaży opodatkowanej, może ponownie korzystać ze zwolnienia dopiero po upływie roku).
Uwaga:

Przekroczenie w danym roku ?starego? limitu zawsze powoduje obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług do końca danego roku, nawet jeśli podatnik jest pewny, że nie przekroczy do końca tego roku ?nowego? limitu. Z ?nowego? limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego można bowiem skorzystać od początku kolejnego roku (odpowiednio) od 1 stycznia 2010 lub od 1 stycznia 2011.

Ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r. mogą zatem (oprócz podatników, którzy nie przekroczyli w 2009 r. ?starego? limitu ? 50.000 zł) korzystać również podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 r. była wyższa niż 50.000 zł, ale nie przekroczyła 100.000 zł.

Podatnicy, którzy wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług rozpoczęli w trakcie 2009 r. mogą również korzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r., jeśli łączna wartość sprzedaży opodatkowanej, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczyła w 2009 r. kwotę 50.000 zł i nie przekroczyła 100.000 zł.

W 2011 r. ze zwolnienia podmiotowego będą mogli skorzystać (oprócz podatników, którzy nie przekroczyli w 2010 r. ?starego? limitu ? 100.000 zł) również podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. będzie wyższa niż 100.000 zł, ale nie przekroczy kwoty 150.000 zł.

Podatnicy, którzy wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług rozpoczną w trakcie 2010 r. będą mogli również skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2011 r. jeśli łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 r. przekroczy kwotę 100.000 zł, ale nie przekroczy 150.000 zł.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r. lub w 2011 r. w przypadku przekroczenia w 2009 r. lub w 2010 r. ?starego? limitu obrotu, ale nie przekroczenia ?nowego? limitu obrotu jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia (odpowiednio) 2010 r. lub 2011 r.
Dochowanie tego warunku pozwala na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia (odpowiednio) 2010 r. lub 2011 r.

Uwaga:
Pomimo tego, że zawiadomienie o skorzystaniu ze zwolnienia musi być złożone do 15 stycznia odpowiednio 2010 r. lub 2011 r., zwolnienie, w przypadku dokonania przez podatnika takiego wyboru, ma zastosowanie od dnia 1 stycznia danego roku.

Przewidziany w przepisach termin ?do 15 stycznia? jest jedynie terminem na poinformowanie właściwego organu podatkowego o skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego.

Powyższa informacja dotyczy odpowiednio podatników, którzy zrezygnowali (zrezygnują) ze zwolnienia podmiotowego w roku 2009 lub w 2010.

WAŻNE
Zwolnień podmiotowych (analogicznie jak w latach ubiegłych), zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:
1) dokonujących dostaw:
– wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
– nowych środków transportu,
– terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
2) świadczących usługi:
– prawnicze,
– w zakresie doradztwa,
– jubilerskie,
3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Zasady powyższe dotyczą wszystkich podatników. Przykładowo oznacza to, że podatnik, u którego w roku 2009 wartość sprzedaży opodatkowanej była wyższa niż 50.000 zł, ale nie przekroczyła 100.000 zł i teoretycznie mógłby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w roku 2010, nie będzie mógł tego zwolnienia kontynuować, jeżeli rozpoczął również świadczenie usług prawniczych lub dokonuje sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Dodaj komentarz