Witamy w naszym biurze

Nie czekaj zadzwoń i sprawdź co mamy przygotowane dla Twojej firmy. Wszyscy nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Oferujemy: prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów,ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego, rozliczenia pracowników i zleceniodawców, rozliczenia z ZUS i urzędami skarbowymi

Dla rozpoczynających

Osoby właśnie planujące założenie własnej firmy, które zdecydowały sie na skorzystanie z naszych usług będą mogły skorzystać z naszej pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej. Więcej...

Nasz adres

ul. Jana Brzechwy 87 51 - 141 Wrocław Telefon: 0-603-836-663 E-mail: info@ekonomicus.com.pl
Zobacz na mapie

Dzwoń

Masz pytania, wątpliwości, ile zapłacisz ? Nie czekaj !

Telefon: 0-603-836-663

Promocja !

Dzięki współpracy z prawnikami,tłumaczami, firmami internetowymi dla naszych klientów mamy specjalne oferty ! Sprawdź

Kolejne zmiany w Ustawie o VAT od 01 kwietnia 2011

Na stronach Ministerstwa Finansów została opublikowana broszura zawierająca najważniejsze zmiany w VAT.

W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332.

Ustawa z dnia 18 marca weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym że:

1 września 2011 r. wchodzą w życie przepisy w zakresie kas rejestrujących,

-1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci

Wiele z wprowadzonych ww Ustawą uregulowań ma istotny wpływ na zasady rozliczania podatku przez podatników.

1. Zmiana definicji terytorium kraju, państwa

członkowskiego oraz państwa trzeciego (zmiana w art. 2 pkt 1, 4 i 5 oraz dodanie art. 2a ustawy o VAT)

2. Doprecyzowanie definicji odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego

świadczenia usług (zmiana w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT)

Nowela ustawy zawiera zmiany o charakterze doprecyzowującym

w odniesieniu do tzw. refakturowania usług. W dodanym art. 8 ust. 2a ustawy o VAT wprost wskazano, że w katalogu usługących opodatkowaniu mieszczą się również przypadki, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług. Już przed tą zmianą ustawodawca uznawał takie czynności za podlegające opodatkowaniu wskazując m.in. sposób określenia podstawy opodatkowania przy ich świadczeniu (art. 30 ust. 3 ustawy o VAT). Wyszczególnienie tego przypadku w art. 8 powinno przyczynić się do lepszej przejrzystości przepisów w tym zakresie.

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/broszura_zmiany_od_1.04.2011.pdf

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz