Wiadomości z kategorii: ‘Podatki’

Nowe zasady rozliczeń rocznych w 2019

Zasady rozliczeń podatkowych składanych za rok 2018 zostały znacznie zmienione, a to w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym i rozszerzeniem usługi e-PIT. „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego […]

„Ustawa o obniżeniu składek”

20 lipca Sejm uchwalił, a 10 sierpnia Prezydent podpisał Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Niższy ZUS jest uzależniony od przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku – próg graniczny to 63 tys; powyżej tej kwoty ZUS będzie opłacany na normalnych zasadach. […]

Split Payment

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów  i usług (VAT). Rachunki te będą tworzone automatycznie przy każdym rachunku firmowym  i prowadzone bezpłatnie. Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, […]

RODO

Dziś wchodzi w  życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO. Każdy, nawet najmniejszy, przedsiębiorca powinien być do tego przygotowany. Jednak dla tych „najmniejszych” […]

PIT 2017 – ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko.

Nieuchronnie zbliża się termin rozliczenia rocznego z fiskusem i wiele osób zastanawia się, czy może rozliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dzieci. Otóż jak najbardziej – warunkiem jest, że dzieci te nie ukończyły 25 lat i nadal się uczą. Nie ma tu także znaczenia, czy uczą się w Polsce, czy poza jej granicami. Nie stanie tu […]

Ulga rehabilitacyjna 2017.

Ulga rehabilitacyjna 2017. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, która obowiązuje od stycznia 2018, wprowadziła korzystne zmiany dla rozliczeń podatkowych już za rok 2017. Można rozliczyć koszty użytkowania samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów do wysokości 2280 zł. Co najistotniejsze – nie ma znaczenia grupa inwalidzka, ani cel wykorzystania.