Wiadomości z kategorii: ‘Podatki’

Nowe stawki ZUS w 2019

Za styczeń zapłacimy ZUS już według nowych stawek: Podstawowe składki ZUS –  z chorobowym – 1316,97 zł – bez chorobowego – 1246,92 zł Obniżone składki ZUS – z chorobowym – 555,89 zł – bez chorobowego – 539,35 zł Samo zdrowotne – 342, 32 zł

Koszty samochodowe 2019- jeszcze trochę informacji…

Jeśli chodzi o rozliczanie leasingów, to jest istotna zmiana dotycząca wprowadzenia limitu odliczania kosztów do 150 tys. Jego zastosowanie miało na celu ujednolicenie zasad rozliczeń samochodów amortyzowanych i leasingowanych. Opłaty leasingowe do wysokości limitu mogą być zaliczane w całości w części kapitałowej, bez ograniczenia 75%, które dotyczy wszystkich innych wydatków. Także w przypadku samochodów osobowych […]

Koszty samochodowe 2019 c.d

Koleiną istotną zmianą jest likwidacja tzw. “kilometrówki”. Przedsiębiorcy, którzy w prowadzonej działalności wykorzystują samochód osobowy będący ich własnością (niewprowadzony do ewidencji środków trwałych, niebędący samochodem o wartości do 10 tys. zł), będą mogli uwzględnić w kosztach podatkowych firmy 20% poniesionych wydatków związanych z takim samochodem, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu. Limitem objęte są wszystkie wydatki: […]

Zmiany w rozliczaniu kosztów samochodowych

Przyjęta przez Senat 26.10 nowelizacja ustaw podatkowych wprowadza szereg istotnych zmian w rozliczaniu samochodów osobowych w kosztach firmowych, zmiany w mniejszy lub większym stopniu będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorców. Będą obowiązywały zarówno samochodów wprowadzonych jako środki trwałe do firmy, jak i użytkowanych na podstawie umowy leasingu, czy wynajmu długookresowego. Po pierwsze od przyszłego roku podwyższony do […]

Nowe zasady rozliczeń rocznych w 2019

Zasady rozliczeń podatkowych składanych za rok 2018 zostały znacznie zmienione, a to w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym i rozszerzeniem usługi e-PIT. „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego […]

„Ustawa o obniżeniu składek”

20 lipca Sejm uchwalił, a 10 sierpnia Prezydent podpisał Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Niższy ZUS jest uzależniony od przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku – próg graniczny to 63 tys; powyżej tej kwoty ZUS będzie opłacany na normalnych zasadach. […]