Wiadomości z kategorii: ‘Podatki’

Tarcza antykryzysowa 6.0

20 listopada 2020 Sejm przyjął kolejny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami – m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej i sprzedaży detalicznej – którzy zanotowali spadek przychodów. Główne założenia pomocowe z tarczy branżowej 6.0 to: zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. […]

Mały ZUS 2020

Dziś ostatni dzień zgłoszenia do „Małego ZUS” dla osób, które nie przekroczyły w roku 2019 limitu przychodu 67500 zł. Jeśli uprawnienie nabędziemy w trakcie roku (np odwiesimy działalność gospodarczą lub kończy nam się okres preferencyjnego ZUS), a będziemy chcieli skorzystać z małego ZUSu, to wówczas musimy się do niego zgłosić. W przypadku osób prowadzących działalność […]

Nowe stawki ZUS w 2019

Za styczeń zapłacimy ZUS już według nowych stawek: Podstawowe składki ZUS –  z chorobowym – 1316,97 zł – bez chorobowego – 1246,92 zł Obniżone składki ZUS – z chorobowym – 555,89 zł – bez chorobowego – 539,35 zł Samo zdrowotne – 342, 32 zł

Koszty samochodowe 2019- jeszcze trochę informacji…

Jeśli chodzi o rozliczanie leasingów, to jest istotna zmiana dotycząca wprowadzenia limitu odliczania kosztów do 150 tys. Jego zastosowanie miało na celu ujednolicenie zasad rozliczeń samochodów amortyzowanych i leasingowanych. Opłaty leasingowe do wysokości limitu mogą być zaliczane w całości w części kapitałowej, bez ograniczenia 75%, które dotyczy wszystkich innych wydatków. Także w przypadku samochodów osobowych […]

Koszty samochodowe 2019 c.d

Koleiną istotną zmianą jest likwidacja tzw. “kilometrówki”. Przedsiębiorcy, którzy w prowadzonej działalności wykorzystują samochód osobowy będący ich własnością (niewprowadzony do ewidencji środków trwałych, niebędący samochodem o wartości do 10 tys. zł), będą mogli uwzględnić w kosztach podatkowych firmy 20% poniesionych wydatków związanych z takim samochodem, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu. Limitem objęte są wszystkie wydatki: […]

Zmiany w rozliczaniu kosztów samochodowych

Przyjęta przez Senat 26.10 nowelizacja ustaw podatkowych wprowadza szereg istotnych zmian w rozliczaniu samochodów osobowych w kosztach firmowych, zmiany w mniejszy lub większym stopniu będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorców. Będą obowiązywały zarówno samochodów wprowadzonych jako środki trwałe do firmy, jak i użytkowanych na podstawie umowy leasingu, czy wynajmu długookresowego. Po pierwsze od przyszłego roku podwyższony do […]